Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 26, 2021

Bæredygtighed bliver et stadigt vigtigere konkurrenceparameter i dansk turisme i takt med, at flere og flere gæster prioriterer bæredygtighed i deres ferievalg. Men hvordan omsætter man de flotte ord og gode intentioner til konkrete handlinger?

Det undersøger vi i denne episode af Tjek på Turismen, hvor vi både...