Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 26, 2021

Bæredygtighed bliver et stadigt vigtigere konkurrenceparameter i dansk turisme i takt med, at flere og flere gæster prioriterer bæredygtighed i deres ferievalg. Men hvordan omsætter man de flotte ord og gode intentioner til konkrete handlinger?

Det undersøger vi i denne episode af Tjek på Turismen, hvor vi både taler med direktør Kari Brandsgaard fra Sinatur Hotel Haraldskær og med Erik Thomas Johnson, fagleder inden for bæredygtig forretningsudvikling i Dansk Industri.

Hotelkæden Sinatur er en af frontløberne inden for bæredygtighed i branchen, og Kari fortæller os om, hvordan de helt konkret bruger ’naturen som pejlemærke’ i deres beslutninger, om vigtigheden af at have medarbejderne med om bord og om at stille krav til sine leverandører!

Vi spørger også Erik fra Dansk Industri om, hvad vi i turismen kan lære af andre brancher. Erik er også medforfatter til bogen ’Forretning for Fremtiden - Få succes med Verdensmålene’ og fortæller om vigtigheden af, at man prioriterer og stiller skarpt på få, velvalgte mål i bestræbelserne på at lykkes.