Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 13, 2021

Parametre som bæredygtighed, fællesskab og outdoor-oplevelser fylder mere og mere i vores valg af ferie. Det skaber nye muligheder for campingbranchen, hvor mange pladser ligger naturskønt og indbyder til at skabe nye, naturnære oplevelser. Og de nye muligheder er velkomne, for skønt camping er populært, så har branchen ikke oplevet samme vækstrater de seneste år som den øvrige del af kyst- og naturturismen i Danmark.

Derfor besøger vi i denne episode af Tjek på Turismen Camp Hverringe på Fyn, hvor Camp Manager Torben Frydenlund Rasmussen fortæller om, hvordan de her arbejder med at inddrage tendenser som bæredygtighed, outdoor og det naturnære i udviklingen af campingpladsen. 

Camp Hverringe er nemlig én af 10 campingpladser, der er udvalgt som deltagervirksomheder i projektet CAMP NOW, hvor man arbejder med at identificere nye greb til at transformere det klassiske campingbegreb til en mere moderne fortælling, som også nye målgrupper kan se sig selv i.

Vi mødes også med Mette Greisen Damsgaard, specialkonsulent hos Dansk Kyst- og Naturturisme, som fortæller mere om, hvordan og hvorfor outdoor kan være en central udviklingsvej for campingbranchen.