Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 28, 2021

Hvornår har I sidst arbejdet målrettet med at styrke jeres digitale kompetencer i virksomheden? Tag med Tjek på Turismen til Silkeborg, hvor vi møder Heidi Lambertus, kreativ direktør i restaurantgruppen Dining Group, som fortæller om, hvordan de står styrket ved at tænke primært digitalt.

Heidi er deltager på kompetenceudviklingsforløbet Digital Ledelseskultur og følger her et forløb i Digital Forretningsudvikling målrettet turismeerhvervet i Aarhus-regionen. Vi spørger Heidi om, hvordan de i Dining Group, som består af tre spisesteder, indtænker det digitale i alle driftsfaser – for eksempel planlægning, oplæring og markedsføring.

Vi taler også med Liselotte Nis-Hanssen, servicedirektør i VisitAarhus om, hvilke udfordringer mange turismevirksomheder står i at indarbejde de digitale løsninger, og hvordan man som virksomhed kan bruge det digitale som løftestang til egen forretningsudvikling. VisitAarhus står bag forløbet i Digital Ledelseskultur samarbejde med Dansk Kyst- og Naturturisme.

Her er masser af gode perspektiver fra VisitAarhus og konkrete tips fra Heidi og Dining Group, som i den grad bruger digitale løsninger i deres dagligdag – for eksempel i deres onboarding af nye medarbejdere, som er blevet effektiviseret og forbedret ved nu at foregå digitalt.