Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 16, 2021

Vi tager hul på en ny sæson af tjek på Turismen med at tale om startups og innovation – og mere præcist sætter vi fokus på outdoor. Naturen er nemlig helt generelt kommet på mode, og når nye målgrupper melder sig på banen, kan det skabe et markedspotentiale for iværksættere.

Med afsæt i...